Gapahuken

I skogen ovenfor gården  på Knutsløkka ligger gapahuken vår. Den blir benyttet av såvel familiebarnehagen som Skogstua Barnehage på tur. Her har vi aktiviteter, prosjekter og gjør observasjoner av fugler, innsekter, planter og alt som skjer i naturen til ulike årstider.

Det er også veldig spennende å gå til og fra vår helt egen gapahuk!