Opptak i Skogstua Barnehage of Skogstua Familiebarnehager

Det er lovfestet samordnet opptak i alle kommuner som innebærer at barnehagene må følge felles rutiner, samordne søkerlister og samarbeide rundt tildeling av plasser ved et hovedopptak. Hovedopptaket skjer 01. mars hvert år, og søknad om barnehageplass med oppstart påfølgende august ma være kommunen i hende innen dette. 

Bærum Kommune har elektronisk søknadsskjema som er felles for alle barnehagene. Du kan søke både private og kommunale barnehager, og det er viktig å prioritere barnehagene i reellt ønsket rekkefølge. Se  http://dexter.baerum.kommune.no:81/Default.asp?page=auth/common/login for informasjon om samtlige barnehager i kommunen og for å søke elektronisk. Hvis du ikke har tilgang til internett, ta kontakt med barnehagen, som kan hjelpe deg

Ved tildeling avplass vil du motta skriftlig tilbud fra oss. 

Hvis du ønsker å bytte barnehage  du også sende ny søknad til Bærum kommune.

TILBUD OM PLASS 
Tilbud om plass skjer skriftlig. Se våre vedtekter for mer informasjon her

PRISER - SØSKENMODERASJON
Pris for barnehageplass fastsettes av Stortinget ifm årlig budsjettvedtak. Oppholdsbetalingen er p.t. kr 2.665,- pr. måned pr. barnehageplass. Det gis søskenmoderasjon i tråd med kommunalt . Søskenmoderasjon må søkes direkte til Bærum Kommune.  Betaling for mat kommer i tillegg. Ved redusert plass reduseres prisen forholdsmessig, men det belastes i tillegg et administrasjonstillegg på kr 150,- pr. plass.  Du betaler oppholdsbetaling i 11 måneder, juli er betalingsfri.

Kommunen sørger for at foreldre/foresatte tilbys 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50% for 3. eller flere barn, jf. Lov om barnehager. 

Vi tar forbehold om endring av priser og bestemmelser.

KONTANTSTØTTE 
Kontanstøtte faller bort ved halv plass i barnehagen, noe som er minimum oppholdstid hos oss. Du kan lese mer om kontantstøtte og nye regler fra 1.august 2012 på NAV sin hjemmeside her 

OPPSIGELSESTID
Oppsigelsen skal være skriftelig og oppsigelsesfristen er 2 måneder, regnet fra den 1. i hver måned etter at oppsigelsen er mottat.

KONTAKT OSS
Ta gjerne kontakt med oss hvis du vurderer å søke plass hos Skogstua, for avtale om besøk i barnehagen og for mer informasjon.